Vertykal Sp. z o.o.


Rodzaj spółki: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data umowy spółki: 07-02-2018
Data wpisu do rejestru: 25-06-2018
Nazwa rejestru: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN
Zakres PKD: 46.1

Czy prowadziła działalność? NIE
Czy ma obroty (jakie)? NIE
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? NIE
Czy posiada NIP, REGON? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT? NIE
Czy jest zgłoszona do VAT EU? NIE
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? NIE
Czy ma zdolność kredytową (kwota)? TAK
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? UMOWA NA WYNAJEM LOKALU, UMOWA Z BIUREM RACHUNKOWYM

Cena za zakup Spółki: 10 000,00 PLN

Nazwa spółki: VERTYKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS: 0000737737
NIP: 798-148-02-55
REGON: 380602470

Osoba kontaktowa:
KATARZYNA GROCHAL
535-810-300
biuro@mrpolbee.pl

Dokumenty:

- Rachunek Zysków i Strat 2018
- Rachunek Zysków i Strat 2019
- Bilans 2018
- Bilans 2019