MJL sp. z o.o.

Rodzaj spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data umowy spółki: 02/08/2018
Data wpisu do rejestru: 29/10/2018
Nazwa rejestru: KRS SR dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydz. Gospod.
Wysokość kapitału zakładowego:505000 zł
Zakres PKD: główne PKD: 16.24.Z Czy prowadziła działalność? Zaczynamy w 04/2019
Czy ma obroty (jakie)? Obroty spółki cywilnej do wglądu
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)?nie
Czy posiada NIP, REGON? tak
Czy jest zgłoszona do VAT?tak
Czy jest zgłoszona do VAT EU? tak
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? w trakcie przenoszenia
Czy ma zdolność kredytową (kwota)? tak
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? tak
Cena za zakup Spółki:3 500 000 zł

Nazwa spółki: MJL sp. z o.o.
Numer KRS: 0000754512
NIP: 118218325
REGON: 381679456
Osoba kontaktowa:

Marta Sosnowska
Tel: 668208852
E-mail: info@mjlcrates.eu


Spółka nieprzerwanie prowadzi działalność produkcyjną.

Firma posiada:

- działkę ok 1ha,
- hale produkcyjne,
- magazyny, biuro;
- park maszynowy: 2 pełne linie produkcyjne do produkcji skrzynek oraz obróbki drewna; - środki transportu: 4 auta 15,40 (zestaw)

Firma prowadzi działalność od 2005 roku, zajmuje się produkcją opakowań drewnianych na owoce i warzywa z drewna łuszczonego i posiada historię zakupów w Lasach Państwowych. Spółka nie jest zadłużona i nie będą na nią przenoszone żadne zobowiązania kredytowe.

Spółka jest sprzedawana ze względów osobistych (zdrowotnych).