Seccesful Start Sp. z o.o.

Rodzaj spółki: Spolka z o.o.
Data umowy spółki: 30.10.2014
Data wpisu do rejestru: listopad 2014
Nazwa rejestru: Sad Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 5000, do 2025 roku kapital zakładowy może być podwyższony bez zmiany umowy spolki,
Zakres PKD:
- (PKD 78.10.Z) Dzialalnosc zwiazana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikow
- (PKD 68.31) Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
- (PKD 73.1) Reklama
- (PKD 73.12.C) Posrednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronichnych (Internet)
- (PKD 73.11.Z),Dzialalnosc agencju reklamowych
- (PKD 47.99) Pozostala sprzedaz detaliczna prowadzona poza siecia sklepowa, straganami i targowiskami
- (PKD 82) Dzialalnosc zwiazana z administracyjna obsluga biura i pozostala dzialalnosc wspomagajaca prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
- (56.29.Z) Pozostala uslugowa dzialalnosc
Czy prowadziła działalność? Nie
Czy ma obroty (jakie)? Nie
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? Nie
Czy posiada NIP, REGON? Tak
Czy jest zgłoszona do VAT? Tak
Czy jest zgłoszona do VAT EU? Nie
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? Nie
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? Nie
Inne ważne informacje
Cena za zakup Spółki: 15 000 (do negocjacji)
Nazwa spółki: Seccesful Start
Numer KRS: 0000532429
NIP: 813-369-87-42
REGON: 360-164-398
Osoba kontaktowa:
Anna Ozimek
Tel: 0033677605067
E-mail: annamariakusina@gmail.com


Spółka będzie sprzedana z gotową stroną internetową o wartości ok. 15 000 zł